La Gala és femella!

Publicat el 02/08/2010 per Equip del Projecte
Notícies del projecte
Compartir

Gràcies als resultats de les mostres de sang preses durant el marcatge, sabem ara que la Gala, el primer poll de voltor negre nascut a Boumort, és una femella.

Gali durante el marcaje. Foto: Jordi Bas
Gali durante el marcaje. Foto: Jordi Bas

Gairebé no existeix dimorfisme sexual en els voltors negres. Tan sols un lleuger matís en la forma del crani que dóna a les femelles un aspecte més robust, amb bec més llarg i voluminós. Però ha de ser una anàlisi de sang la que confirmi al 100% el sexe d’un exemplar. I així ho vam fer amb la Gala el dia del marcatge. El resultat, encara fresc, no deixa dubte: és femella!

promotors:

Sponsors of the reintroduction project

 

 

assesorament tècnic i execució:

assessorament tecnic i execucio del projecte

 

 

educació ambiental:

Educacio ambiental

 

 

enllaços relacionats:

DAAM:
Voltor negre

FUNDACIÓ CATALUNYA - LA PEDRERA:
Territori i medi ambient

GREFA:
Reintroducción del buitre negro en los Pirineos

TRENCA:
Voltor Negre

 

 

hi col·laboren:

Sponsors of the reintroduction project

 

 

hi participen amb la cessió de voltors negres:

(provinents de centres de recuperació de fauna)

Sponsors of the reintroduction project

 

 

amics al facebook