Reintroducció del voltor negre als Pirineus / desembre de 2012

Publicat el 15/01/2013 per Equip del Projecte
Notícies del projecte
Compartir

Oriol i Nouanda aquest passat mes de desembre de 2012. Davant, a l’esquerra, un voltor comú.

 

En els 24 dies de seguiment que es van fer durant el mes de desembre a la Reserva Nacional de Caça de Boumort, s’han controlat a través de l’observació directa, ja sigui en posader o menjant, 20 exemplars diferents de voltor negre.

Dels 20 voltors negres diferents, 17 són alliberats o nascuts  en llibertat dins el marc del programa de reintroducció del voltor negre als Pirineus. Els altres 3 són d’origen exògen: 1 voltor negre jove sense anelles ni cap marca, probablement ibèric, i 2 exemplars –Nouanda i Prose– nascuts a la colònia de Cévennes (França), localitat on es va dur a terme un programa de reintroducció als anys 90 i on ja hi ha una població viable de l’espècie. Actualment hi ha altres dos projectes de reintroducció de voltor negre en marxa, concretament a Baronnies i Verdon (Prealps francesos).

Dels 20 voltors negres observats a Boumort al desembre, Oriol és l’exemplar que ha estat enregistrat més vegades (18 observacions) i el que ha tingut menys registres ha estat Neus (3 observacions), que roman assentada a l’Espai Natural d’Alinyà. També durant el mes de desembre, les parelles formades per Perla i Portell i per Menta i Mario han començat a aportar materials a arbres relativament propers als seus respectius nius actius de 2012. Han regentat aquestes estructures assíduament i això fa pensar que potser el 2013 les ocuparan per al cicle reproductor.

 

El projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus està promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i  per la Fundació Catalunya – La Pedrera. GREFA i Trenca hi participen en l’assessorament i l’execució, juntament amb personal de l’Espai Natural d’Alinyà i de la guarderia de la RNC de Boumort.

 

promotors:

Sponsors of the reintroduction project

 

 

assesorament tècnic i execució:

assessorament tecnic i execucio del projecte

 

 

educació ambiental:

Educacio ambiental

 

 

enllaços relacionats:

DAAM:
Voltor negre

FUNDACIÓ CATALUNYA - LA PEDRERA:
Territori i medi ambient

GREFA:
Reintroducción del buitre negro en los Pirineos

TRENCA:
Voltor Negre

 

 

hi col·laboren:

Sponsors of the reintroduction project

 

 

hi participen amb la cessió de voltors negres:

(provinents de centres de recuperació de fauna)

Sponsors of the reintroduction project

 

 

amics al facebook