Ja han estat marcats 2 dels 3 polls de voltor negre que han nascut aquesta temporada al Prepirineu de Lleida

Publicat el 14/07/2014 per trenca
Notícies
Compartir

Aquest passat dimarts 8 de juliol es van marcar els dos primers polls de voltor negre nascuts en llibertat aquesta temporada a la Reserva Nacional de Caça de Boumort. Un tercer poll serà marcat cap a finals del mes de juliol.

Mentre es fa l’exploració clínica d’un poll de voltor negre. © Equip de Boumort-Alinyà

Mentre es fa l’exploració clínica d’un poll de voltor negre. © Equip de Boumort-Alinyà

Els dos polls marcats el passat dia 8 són nascuts ja salvatges de les parelles formades per l’Oriol i la Pessonada (poll amb 83 dies d’edat en el moment del marcatge) i per l’Olga I l’Aleix (amb 80 dies d’edat). Un tercer poll nascut en llibertat més tardanament, el de la parella formada per la Bruna i el Corneli, serà marcat cap a finals d’aquest mes de juliol. Les altres tres parelles que havien també començat la reproducció en aquesta temporada van fracassar en el seu intent. A més, està previst que un poll nascut en captivitat al centre de fauna de GREFA (Majadahonda, Madrid) s’incorpori a la zona a través de la tècnica d’alliberament assistit (o hacking), també cap a finals d’aquest mes.

L’operació de marcatge es fa en el mínim temps possible i amb les màximes condicions de seguretat per al poll. Es puja al niu, es baixa el poll amb una caperutxa ficada ─no poder veure disminueix l’estrès de l’animal─ i es fan diverses operacions: exploració clínica, presa de petita mostra de sang ─que permetrà saber el sexe del voltor─ i mostra per a microbiologia, es pesa i es medeix l’animal, s’anella, se li fica un emissor ─que permetrà de localitzar-lo posteriorment, quan abandoni el niu─ i, tan aviat com es pot, es torna a deixar al niu (en aquesta espècie, sempre al damunt d’un arbre de gran port). Ràpidament, tan bon punt ens allunyem, els pares hi tornen i continuen atenent el poll.

Exploració clínica i pes d’un poll de voltor negre. © Equip de Boumort-Alinyà

Exploració clínica i pes d’un poll de voltor negre. © Equip de Boumort-Alinyà

2b

Pel que fa als exemplars adults i subadults, aquest passat mes de juny es van observar a la zona de Boumort-Alinyà 25 voltors negres endògens (és a dir, reintroduïts o nascuts a la zona dins el marc del projecte de reintroducció), 2 exògens ibèrics sedentaritzats, 1 exogen francès (Quercy, que anteriorment havia romàs a la zona, tot i que aquest passat mes es va observar molts pocs dies) i 10 exògens ibèrics més que no estan sedentaritzats (el terme exògens indica que han arribat de fora, no han estat reintroduïts ni han nascut a la zona): un total de 38 voltors negres adults o subadults en llibertat, 27 d’ells clarament sedentaritzats. Dels 10 nous exògens ibèrics, 8 d’ells no tenien anelles i 2 sí que en duien (LV0 i LV3), que indiquen que aquests dos animals provenen de la colònia de Rascafría, del centre de la península Ibèrica (podria passar que aquests voltors hi estiguin només de pas, o que algun d’ells s’hi quedi per formar part de la colònia).

Anella de PVC groga a la pota i emissor GPS a l’esquena. L’operació es va fer amb l’anellador especialista del MAGRAMA, Víctor García, i amb el patrocini dels emissors per part de REE. © Equip de Boumort-Alinyà

Anella de PVC groga a la pota i emissor GPS a l’esquena. L’operació es va fer amb l’anellador especialista del MAGRAMA, Víctor García, i amb el patrocini dels emissors per part de REE. © Equip de Boumort-Alinyà

3a

El projecte de reintroducció del voltor negre als Pirineus està promogut pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i per la Fundació Catalunya – La Pedrera. GREFA i Trenca hi participen en l’assessorament i l’execució, juntament amb personal de l’Espai Natura Muntanya d’Alinyà i de la guarderia de la RNC de Boumort. L’Estació Biològica del Pallars Jussà desenvolupa diferents tasques educatives relacionades amb el projecte. REE participa de manera destacada amb el finançament dels emissors que permiten de fer el seguiment dels voltors negres del projecte.

Reserva Nacional de Caça de Boumort. © Equip de Boumort-Alinyà

Reserva Nacional de Caça de Boumort. © Equip de Boumort-Alinyà

promotors:

Sponsors of the reintroduction project

 

 

assesorament tècnic i execució:

assessorament tecnic i execucio del projecte

 

 

educació ambiental:

Educacio ambiental

 

 

enllaços relacionats:

DAAM:
Voltor negre

FUNDACIÓ CATALUNYA - LA PEDRERA:
Territori i medi ambient

GREFA:
Reintroducción del buitre negro en los Pirineos

TRENCA:
Voltor Negre

 

 

hi col·laboren:

Sponsors of the reintroduction project

 

 

hi participen amb la cessió de voltors negres:

(provinents de centres de recuperació de fauna)

Sponsors of the reintroduction project

 

 

amics al facebook